Van der Meer

Een Friese familie met verhalen

Hieronder een aantal verwijzingen naar de broers en zussen uit deze familie. Vader is Jelle Roukes van der Meer, hij was boer in Blankenham, winkelier in Woudsend en vervoerde vracht over de Friese wateren. Moeder is Francisca Haarsma. Hieronder een acht kinderen en kleinkinderen van Francisca en Jelle met hun verhaal.

Wybe sr, en jr, waren beide architect. Van senior heb ik een lijst gemaakt met gebouwen die hij ontworpen heeft. Lambertus was docent AK in Hilversum, na zijn studie Geografie in Amsterdam en conrector in Hilversum, net als zijn broer Wybe schreef hij muziek en net als zijn broer Rein was hij actief binnen verschillende kaholieke bewegingen (vakbond, KRO, KVV). Rein werkte bij de gasfabriek in Amsterdam en was voorzitter van de katholieke vakbond in Amsterdam. Net als zijn broer Frans had hij al vroeg een auto (Willy's Overland) waarmee hij zijn moeder en andere familie bezocht. Het verhaal van Rein is opgeschreven door zijn dochter Gerarda. Frans was eerst onderdirecteur van de melkfabriek in Lichtenvoorde en daarna directeur van de fabriek in Cuijk. Zijn dochters gingen allemaal naar het internaat.

Francisca Haarsma

Francisca Haarsma

Jelle Rouke van der Meer

Jelle Roukes van der Meer

© Copyright 2019 Erik Jansen - All Rights Reserved

Made with ‌

Landing Page Software