Jansen en zonen

een leven in Meppel

De voorouders van Geert Jansen kwamen uit Beulake en waren daar verveners . Het dorp is in 1778 in de golven verdwenen. De familie ging terug naar Vollenhove, waar hun voorouders ook gewoond hadden. Geert verhuisde in 1804 naar Meppel en trouwde daar met een schippersdochter uit Sneek, Aaltien Outger Aukes Nijdam. Jacoba van Dalen, de moeder van Geert nam in 1811 de naam Rooseboom voor haar en de kinderen aan. Geert bleef zich echter Jansen noemen. De familie Jansen is dus vanaf 1804 woonachtig in de gemeente Meppel . Uit de stukken blijkt dat de Jansens uit mijn tak voornamelijk werkten als timmerman of als timmerman/aannemer. Daarnaast waren er ook broers die als bakker werkzaam waren of als meesterschilder. Timmerman Geert Jansen bouwde in 1909 een school aan de Vledderstraat, de Vledderschool, in die tijd de modernste school van Drenthe. Zijn broer Jacobus Jansen (1865) zorgde voor het schilderwerk. 332 Kinderen bevolkten de 10 klassen die deze school toen telde. In 1913 volgde een uitbreiding tot 14 klassen. Sinds 2005 is in dit gebouw gehuisvest De Regionale School voor Musische Vorming. Zoon Hendrik staat overigens ook nog op een foto, uit 1930 bij het bouwen van de ovens van de gasfabriek. Hij was daar Timmerman en werkte samen met zijn zwager Hendrik Peter Salje.

Ovenbouwers gasfabriek Meppel

Ovenbouwers Gasfabriek begin dertiger jaren. Foto van de retorten, waarin de fabricage van het gas plaats vond.Staand vlnr.Hendrik Jansen, 5e Arie Witvoet, vader en zoon Knol, De metselaars. Zittend Mast en de gebroeders Aarsen,voegers.

In het kwartier komt ook de naam Zwart, Nijboer en Kolk voor. Deze kant komt grotendeels uit Ruinen . De naam Saat-Noordijk voert je via Vollenhove terug tot 1540 in de Achterhoek. De Nijboer tak, niet geheel in rechte lijn, gaat terug tot begin 1700. De Zwart tak gaat via Ruinen en Ommerschans, waar Anthony Felix Simon Swart geneesheer was, terug naar Zaandam en omgeving.

(met dank aan Richard Nijboer, Website )

De bouw van de Vledderschool in de Vledderstraat, deze school was anno 1909 de modernste lagere school van Drenthe, architect was de gemeentearchitect van Meppel, Dirk Monsma.e school is klaar, met hek erom heen. Foto van extra groot formaat. Op de foto staan o.a. v.l.n.r. de heer Monsma, directeur gemeentewerken, aannemer Dragt, de heer Hulsbergen (architect) en meest rechts timmerman Jansen.

SUBSCRIBE

Get monthly updates and free resources.

Created with ‌

HTML Website Builder