van Ham

een leven in de kolonie en langs het spoor

De stamvader van deze familie, Laureijs Adriansen van Ham is geboren in Meerle (België) en op 24 Maart 1698 in Alphen/Chaam getrouwd met Adriana Peters Clompen uit dit huwelijk zijn vier kinderen terug gevonden :

Walther Laureijsen van Ham werd geboren rond 1685.

Cornelis Laureijsen van Ham overleed op 12 Jun 1741.

Joanna Laureijssen van Ham .

Johannes van Ham werd begraven op 1 Feb 1743 in Breda.

De familie van Ham woonde in de grensstreek van Nederland en België. Sommige kinderen werden in België geboren en anderen in Nederland.

Zijn nazaat Cornelius van Ham werd samen met zijn vrouw Catharina Donkers en hun kinderen door de commissie in Breda naar de Kolonie van Weldadigheid gestuurd. Ze kwamen in eerste instantie in kolonie II terecht en daarna in kolonie I (beide in Frederiksoord) en vervolgens in kolonie III, Willemsoord. In Willemsoord werden ze ingedeeld op de boerderij van hun zoon. De zonen, kleinzonen en een achterkleinzoon van de eerste Cornelis van Ham werkten allemaal bij het spoor in verschillende functies, wisselwachter, ploegchef, wegwerker, stationschef, machinist en conducteur. Ze hebben dan ook langs het spoor een huis gehad. Te beginnen in Willemsoord, daarna Nijehaske, Akkrum en en als laatste in Steenwijk. In Steenwijk werd uiteindelijk een eigen huis gekocht.

In dit kwartier komen ook de namen Haarsma en van der Meer voor. Deze families waren boeren in Gaasterland, Lemsterland en Blankenham (Overijssel). Tussen 1870/1880 verloor Jelle Rouke van der Meer zijn boerderij in Blankenham. Zijn eerste vrouw, Afke Klazes Atsma, overleed een aantal jaren daarvoor al. Hij werd vervolgens winkelier in Woudsend daarnaast vervoerde hij vracht over de Friese wateren en handelde hij in schepen. Hij overleed, door verdrinking, toen hij overboord sloeg in een vliegende storm. Uit deze tak komt Wybe Jelles van der Meer, architect, componist en dichter. Wybe groeide op in Friesland en emigreerde naar de Verenigde Staten. Architect was hij beroepsmatig, het compononeren van muziek en het dichten deed hij erbij. Zijn boeken en muziek zijn op verschillende plaatsen uitgegeven, o.a. bladmuziek bij Alsbach te Amsterdam. Er bestaat ook een gedichtenbundel in Fries/Engels en Nederlands. Als architect werkte hij vanuit Rockford, Illinois (USA). Hij ontwierp vooral katholieke kerken, scholen en weeshuizen maar ook woonhuizen, onder andere zijn eigen huis. Van dat werk is in de VS een herdenkingsboek verschenen met een voorwoord van de Bisschop aldaar. (Catholic Churches & Institutions, 1921-1930 met voorwoord van the right reverend Edward F. Hoban, catholic Bishop of Rockford) Na zijn overlijden is zijn lichaam per schip naar Nederland gebracht waar hij begraven werd in hetzelfde graf als dat van zijn vader in Sint Nicolaasga.  (zie ook het stuk Gerarda Fransisca van der Meer )

© Copyright 2019 Erik Jansen - All Rights Reserved

Created with ‌

Website Design Program