Lembertus van der Meer

De onderwijsman

Lambertus van der Meer was de jongste zoon van Jelle Roukes van der Meer en Francisca Haarsma. Toen Jelle overleed was Lambertus nog niet meerderjarig. Op de boedelscheiding (25 maart 1908) werd hij dan ook vertegenwoordigt door  zijn moeder. Zijn broer Wybe was over uit de VS. Na de boedelscheiding verhuisde Lambertus met zijn moeder naar Amsterdam. Lambertus ging daar, en in Utrecht,  geografie studeren. De rest van de familie betaalde voor zijn studie. Na zijn studie werd hij docent aardrijkskunde  in Amsterdam en later verhuisde hij met zijn moeder naar Hilversum waar hij docent, conrector en plaatsvervangend rector werd op het R.K. Lyceum in Hilversum, zie het krantenbericht onderaan.

Hij was, net als zijn broer Wybe, musicaal aangelegd, schreef muziek, was de oprichter van het kerkkoor van de St. Jozef parochie en het schoolkoor van het Lyceum.

Hij werkte ook mee aan de "Katholieke Encyclopaedie" en dan met met name alles wat Noord-Holland en Friesland aanging. Net als zijn broer Rein was hij lid van de KVP en had hij een functie bij de KRO en andere katholieke organisaties.

Op 18 juli 1931 komt hij met de SS Aquitania aan in New York, de reis begon in Southampton. Hij is dan op weg naar zijn broer Wybe en zijn zus Thecla. Onderstaande foto is toen genomen. Lambertus in het midden, Links Wybe met gezin en rechts Thecla en gezin.

Lambertus van der Meer op bezoek bij zijn broer en zus

Lambertus van der Meer 

en zijn moeder Francisca Haarsma

Mobirise

© Copyright 2019 Erik Jansen - All Rights Reserved

Created with ‌

HTML Website Builder